Verbonden partijen

De volgende partijen (op alfabetische volgorde) volgen stichting BlockChange en steunen het doel om te komen tot een digitale rugzak voor een Leven Lang Leren.

Dutch Blockchain Coalition is een publiek-privaat initiatief van Team ICT, onder het programmatische label dutch digital delta. 
Edufax ondersteunt mensen die emigreren met het vinden van het juiste onderwijs in het buitenland of voor expats die naar Nederland komen onderwijs in ons land.
LEVgroep is een brede welzijnsorganisatie gericht op onder andere persoonlijke ontwikkeling, taalontwikkeling en vrijwilligerswerk.
Matchcare is specialist in talent- en teamontwikkeling door talent, vakvaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden en arbeidsmarktdata bij elkaar te brengen. 
De Mirror Foundation maakt zich sterk voor kansengelijkheid in het onderwijs voor ieder kind
Muiswerk Educatief is ontwikkelaar en uitgever van slimme, online programma’s op het gebied van rekenen en taal.
New Boxes bouwt en levert een matchingsplatform voor jonge talenten en projecten, stages en bij- of startersbanen.
De Portfolio App is een digitaal portfolio waarbinnen de leerresultaten van de leerling inzichtelijk worden gemaakt en bewaard worden gedurende de schoolloopbaan van de leerling.
Presentis is een leerlingvolgsysteem voor het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs.
PROFIJT is een digitale leer-, zorg- en stageomgeving ontwikkeld met een grote groep Praktijkscholen. 
Sphereon bouwt softwareoplossingen op het snijvlak van documentbeheer, decentrale technologie (blockchain) en AI.
Volution ontwikkelt digitale leeromgevingen, digitaal lesmateriaal, visie-ondersteuning, implementatie en trainingen in co-creatie met scholen en onderwijspartners.
The BlockChange pilot was nominated
for a Computable Award in 2020.