Over de stichting

Stichting BlockChange is een non-profitorganisatie met het volgende doel:

het stimuleren van het gebruik van decentrale technologie om rijke onderwijsgegevens tastbaar, bruikbaar en uitwisselbaar te maken waardoor een leven lang leren ook in data mogelijk wordt.