Kennisbank

Arbeidsmarkt, HRM en skills

Decentrale technologie

Onderwijstechnologie

Onderwijsontwikkelingen

  • Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese.
  • Bureau Platform 2032. (2016). Ons onderwijs 2032. Den Haag, Nederland: Auteur.
  • Curriculum.nu. (z.d.). Curriculum.nu – Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Geraadpleegd op 10 juli 2020, van https://www.curriculum.nu/
  • Es, A. (2015, 13 november). Dekker volgt advies: geen maatwerkdiploma. Geraadpleegd op 11 juli 2020, van https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/dekker-volgt-advies-geen-maatwerkdiploma~b1b5f64f/
  • Heffernan, M. (2019, 1 augustus). De menselijke vaardigheden die we nodig hebben in een onvoorspelbare wereld. TED Talks. Geraadpleegd op 23 december 2021, van https://www.ted.com/talks/margaret_heffernan_the_human_skills_we_need_in_an_unpredictable_world?language=nl
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2019, 10 oktober). Bijgestelde onderzoekskaders per 1 augustus 2019. Geraadpleegd op 10 juli 2020, van https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2019/06/13/bijgestelde-onderzoekskaders-per-1-augustus-2019
  • Vos, R. (2018, 26 juni). Betrokkenheid in de les door gamificatie. Geraadpleegd op 10 juli 2020, van https://www.cps.nl/blog/2018/03/20/Betrokkenheid-in-de-les-door-gamificatie
  • Vygotski, L.S., Mind in society: The development of higher psychological processes, Cambridge, 1978, p. 86 (vertaling: L. Verhofstdat-Denève, A. Vyt en P. van Geert, Handboek ontwikkelingspsychologie. Grondslagen en theorieën, Houten, 1991, p. 168.).
  • Wesselink, R., Biemans, H. J. A., & Mulder, M. (2006). Competentiegericht beroepsonderwijs; wat is het en wat zijn de eventuele consequenties? Handboek Effectief Opleiden, 42(december), 189–210. Geraadpleegd van https://edepot.wur.nl/108914

Badges, Wallets en Taxonomieën

eIDAS